De fiscus gaat zo 4 miljard missen

In 2001 hebben Zalm (Minister van Financiën) en Vermeend (geboren in Groningen en Staatssecretaris van Financiën) de stokoude belastingwet voor de inkomstenbelasting gemoderniseerd. Zij introduceerden het BOX-en stelsel.

GRONINGEN BOX 1 voor inkomen uit arbeid en winst en inkomen uit eigen woning. BOX 2 voor inkomsten uit de BV en BOX 3 de rendementsheffing op vermogen. Een prachtig product maar daarover later meer.

Wat vooral slim was van de heren: ze gooiden ballonnetjes op, waarna overijverige belastingconsultants adviezen gingen schrijven voor hun klanten over de manier waarop ze dat konden omzeilen. Deze goede raad kwam ook de wetgevers onder ogen en tot op bijna de laatste dag repareerden ze dat in de wet. Hadden de adviseurs hun adviezen maar even voor zich gehouden, dat zouden hun klanten veel meer gewaardeerd hebben.

Maar nu de vermogensrendementsheffing (BOX 3). Dat functioneerde perfect want je kreeg toen nog 4 % tot 5% rente op je spaarrekening. Daarnaast was de regeling heerlijk voor vastgoedverhuurders, zeker bij winkelpanden: daar kregen ze minimaal 10% huur terwijl ze maar over 4% slechts 30% hoefden te betalen. Jaren lang iedereen blij.

Totdat spaargeld geen rente meer gaf…

Totdat spaargeld geen rente meer gaf, wat nu het geval is, en je daar toch belasting over moet betalen. Dat voelt en is onredelijk. Dus er kwamen zeer veel procedures en de wet werd ook aangepast. Er moest tot de Hoge Raad geprocedeerd worden om de belastingplichtigen in het gelijk te stellen. Dus nu moet de regering iets verzinnen, willen ze de 4 miljard niet mislopen.

Er wordt nu geroepen dat de regering begin februari met iets komt. Ik ben benieuwd.

Want de oplossing ligt niet voor het voor het grijpen. Dat wist de regering ook maar die had de hoop de wet te kunnen aanpassen in 2025. De staatssecretaris heeft onlangs aangegeven dat er meer tijd nodig is om dit grote probleem op te lossen, naast de moeilijkheden met de verouderde software waarmee gewerkt wordt. Tel daarbij op de toeslagen affaire en je hebt teveel problemen om snel te handelen

Op dit moment hebben wij het inmiddels druk om bezwaar te maken tegen de te hoge voorlopige aanslagen 2022 die de belastingdienst nu verstuurt naar de belastingplichtigen.