Dit kabinet heeft de belasting niet op orde en blijft cadeautjes geven…

Dit kabinet blijft bij de belasting cadeautjes geven aan mensen/bedrijven die dat echt niet nodig hebben. Vorig jaar hebben wij als klein bedrijf ruim € 10.000 kosten moeten maken om aan de nieuwe Privacy Wet (AVG) te kunnen voldoen. Dat moest in mei 2018 klaar zijn, anders zouden er fikse boetes kunnen volgen.

In de zomer werd ons doodleuk verteld dat de belastingdienst zijn AVG zaken nog niet op orde heeft en dat dit nog tot en met eind december zo zou blijven. Onlangs kwam er weer een mededeling dat het nog niet op orde is en dat ze hopen dat het dit jaar lukt. Dus dat wordt wel 2020 of 2021.
De overheid is wel zo netjes om haar falen gewoon te melden. Dat hoort ook zo in een democratisch land.

Maar bij dat melden hoort ook dat verteld wordt dat de belastingdienst de automatisering niet op orde heeft, dat die verouderd is, dat daardoor de aangiften die risicovol zijn (d.w.z. wordt er wel – genoeg – belasting afgedragen) niet gecontroleerd kunnen worden en dat de boefjes weer geen of te weinig belasting gaan betalen. Ze zeggen daar niet de mensen voor te hebben. Ik wil het wel doen voor een succesfee. Dan hoop ik niet dat iedereen boos wordt als ik daar miljoenen per jaar aan ga verdienen. Dus: de regering laat dit dus bewust liggen en geeft een cadeautje.

Deel 1

De regering wilde een tijdje geleden de mondiale topondernemingen matsen met het afschaffen van de dividendbelasting. Ons werd als goedgelovigen beloofd dat wij dan bedrijven in Nederland zouden krijgen of behouden. ‘Goed voor de werkgelegenheid’ werd geroepen. Er werd ook duidelijk een voorbeeld van een groot bedrijf genoemd, dat zich in ons land zou vestigen. Laat dat voorbeeld nu net niet naar Nederland komen. Onder druk van de openbare opinie is daarop het plan, afschaffen van de dividendbelasting voor deze categorie ondernemingen, teruggedraaid. Een voorbeeld van een cadeautje dat geweigerd wordt.

Deel 2. (Voorlopig) de laatste stunt

De belasting loopt achter met het controleren en afdoen van de aanslagen vennootschapsbelasting 2016 (ja, u leest het goed). Weer wordt de schuld op de automatisering ed. geschoven. Want managers maken geen fouten. In de wet staat dat je binnen drie jaar nadat een jaar verlopen is een aanslag moet opleggen, doe je dat niet dan kan je niet meer heffen. De termijn wordt nog wel verlengd met het uitstel dat je gevraagd hebt. Weer een cadeautje van de regering. Maar als dit net zo snel verloopt als bij de AVG dan loopt de regering weer tientallen miljoenen mis. Dan moeten ze weer korten op de gemeenten en moeten die gemeenten de OZB aanslagen weer verhogen. Dus zoals altijd betaalt u voor het falen van de overheid.

Onlangs stond in de krant dat staatssecretaris snel te kennen gaf dat nu alleen prioriteit gegeven gaat worden aan het op orde brengen van de ICT en er geen nieuw beleid komt.

Misschien is het in Griekenland wel op orde.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant.

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door Theo van der Werff. 31 mei 2019
GRONINGEN