Er komt een wet die turboliquidaties moeilijker maakt (en terecht)

Als je een BV wilt opheffen moet je aan een groot aantal verplichtingen voldoen. Meestal regelt een notaris dat, want er zijn nog al wat terechte formele eisen.

Laten we wel zijn: het kan niet zo zijn dat bedrijven of particulieren die nog een vordering hebben niet op de hoogte zijn. Want als ze er achteraan moeten gaan om hun geld op te halen als de BV opgeheven is kunnen ze de vordering wel vergeten. Dus terecht deze zorgvuldigheid.

Maar bij een slapende BV, zeker als die leeg is en er geen schulden zijn, is dit hele gedoe nogal overdreven.

In zo’n geval moet het toch snel en simpel kunnen zonder een gang naar de notaris en advertenties in de kranten om de crediteuren te melden dat je gaat stoppen. Dus werd de mogelijkheid geboden om met een simpel formulier bij de kamer van Koophandel de BV op te heffen en uit te schrijven. Een prima oplossing voor lege BV’s zonder schulden.

Misbruik maken van vereenvoudiging

Dus van deze manier van liquideren is veel gebruik gemaakt. Maar als het zo gemakkelijk kan, zijn er ook mensen die hier misbruik van maken terwijl dat nooit de bedoeling van deze vereenvoudiging geweest is. Daarnaast verwerkt de Kamer van Koophandel deze verzoeken zonder nader onderzoek te doen.

Als zij stukken krijgen aangeboden die niet kloppen, waarbij er dus sprake is van valsheid in geschrifte, verwerken zij deze gewoon. Misschien beschouwen zij zich niet als verlengstuk van justitie en door wegbezuinigen hebben zij, net als zoveel semi-overheidsbedrijven, de menskracht niet meer.

Als accountant kan ik niet meewerken of helpen bij zo’n turboliquidatie waarbij veel crediteuren achter het net gaan vissen.

Dus als de klant wil frauderen moet hij dat zelf maar doen. Het is mij nog niet overkomen: maar als een klant dat doet ga ik ook afscheid van hem nemen. Je hebt niet alleen voor de bühne een eed afgelegd. Ik weet dat advocaten in de insolventiepraktijk wel adviezen geven over deze malafide zaken.

Het is te hopen dat de nieuwe wet deze constructie om zeep helpt.