Europese rechter: de openbaarheid van het UBO register moet ingeperkt – gelukkig maar

Onlangs is verplicht geworden dat bij iedere rechtspersoon – bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (BV) in het UBO register (Unofficial Benefit Owners, oftewel uiteindelijk verantwoordelijken) dat beheerd wordt door de Kamer van Koophandel – zichtbaar is wie het werkelijk voor het zeggen heeft.

Om witwassers en criminelen te kunnen veroordelen is dat een prima zaak. Maar mij ontgaat de noodzaak waarom dit een openbaar register moet zijn en niet alleen toegankelijk voor de overheid in de breedste zin van het woord. Maar het mag niet toegankelijk mag zijn voor criminelen en andere kwaadwillende personen, die je dan thuis kunnen opzoeken en bedreigen.

De gedachte achter de wet was het grote misbruik van rechtspersonen door criminelen, dus een goed initiatief dat hopelijk helpt om de echte misdaad terug te dringen.

Maar om daarmee de privacy van normale, niet criminele burgers op straat te gooien is een andere zaak. Gelukkig hebben we in Europa nog een weldenkende rechtspraak die de overkill door de wet gaat inperken. Gelukkig.

Wet Toetreding Zorg Aanbieders (WTZA)

Dit jaar is er weer een wet aangenomen waar hetzelfde voor geldt, naar mijn oordeel. De Wet Toetreding Zorg Aanbieders (WTZA).

Dat de overheid en de verzekeraars met deze wet toezicht krijgen op de financiën van iedereen die in een BV zorg verricht met een BIG registratie, zoals onder meer tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten, kan ik nog wel begrijpen. Maar dat door deze wet iedereen die dat wil volledig inzicht kan krijgen in de financiën van, bijvoorbeeld, een huisarts of tandarts die zijn praktijk in zo’n besloten vennootschap uitoefent gaat veel te ver. Zo kan, bijvoorbeeld, de buurman van een tandarts in het openbare register zien wat het inkomen van die tandarts is. En met die gegevens wat doen.

Dus hopelijk wordt het openbare karakter van deze wet weer teruggedraaid voordat dit via een procedure bij de Europese rechter afgedwongen moet worden.