Fiscaal nieuws week 39

Aankondiging nota’s van wijziging op pakket Belastingplan 2021

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2021 kondigen de Staatssecretarissen van Financiën enkele nota’s van wijziging aan op het pakket. Ook worden enkele belangrijke voornemens van het kabinet bekendgemaakt.

  • Er wordt per 1 januari 2021 een Baangerelateerde investeringskorting (BIK) voorgesteld. Een percentage van de gedane investeringen komt in mindering op de loonheffing.
  • Per 1 januari 2022 wordt een in tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorgesteld. Verliezen zijn (zowel voorwaarts als achterwaarts) tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van de hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.

Prinsjesdag 2020: Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen het hogere algemene tarief. Dit algemene tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 verder verhoogd van 6% naar 8%. Hieronder valt bijvoorbeeld de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen door niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld woningcorporaties.

Prinsjesdag 2020: Wet aanpassing box 3

Op 15 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Per 1 januari 2021 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021 € 100.000. De schijfgrenzen die horen bij het berekenen van het forfaitair rendement uit sparen en beleggen worden opnieuw vastgesteld, de tweede schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%.

Een groen dak met subsidie, wat zijn de voor- en nadelen?

Een groen dak is goed voor het milieu en kan interessant zijn voor uw portemonnee. Vraag bij interesse advies aan een gecertificeerd specialist (Groenkeur) en vergeet niet de subsidiemogelijkheden te checken, zowel voor uw woning als voor uw bedrijfspand (MIA en Vamil).

Btw-teruggaaf bij kansloze vordering in faillissement

Het is aan te raden om bij een faillissementsprocedure van een afnemer relatief grotere vorderingen op deze afnemer in te dienen bij de curator. Als u dit verzuimt, maar aannemelijk maakt dat uw vordering oninbaar is, heeft u toch recht op btw-teruggaaf.

Kostenvergoeding tijdens coronacrisis, wat is er mogelijk?

U mag bij het uitbetalen van nettovergoedingen voor reiskosten of andere kosten net doen alsof er geen verandering is in het reis- of kostenpatroon van uw werknemers. U kunt er echter ook voor kiezen om de kostenvergoeding stop te zetten. Kijk dan wel even in de cao vanaf wanneer stopzetten is toegestaan.