Het Shellbestuur: het zijn net mensen

Het afgelopen weekend was het weer raak. Iedereen was verontwaardigd want het werd duidelijk dat Shell veel geld verdiende door geen miljarden aan dividendbelasting af te hoeven dragen.

Dus meteen staat weer een oppositiepartij op die Kamervragen wil gaan stellen over deze gang van zaken. Maar het gaat hier wel om een gewone en legale handeling die door de Tweede Kamer goedgekeurd is en ook nog door middel van een wet gesanctioneerd is. Wat willen we dan daar tegen doen? Alleen maar roepen dat het schande is, waarbij we jaloers zijn dat wij zulke voordeeltjes niet krijgen?

Waarom zijn wij zo verontwaardigd over Shell en andere megabedrijven? Want wat zij doen, dat zouden wij ook wel willen doen, op ons eigen niveau dan. Uitzonderingen daargelaten.

Ik ken mensen die beweren dat zij maar al te graag zoveel belasting zouden willen betalen. Maar de mensen die dat roepen betalen meestal geen of zeer weinig belasting of vallen onder de regeling waarbij belasting via loonheffing direct ingehouden wordt. Maar zodra die mensen zelf veel gaan verdienen proberen ze van alles om zo weinig mogelijk belasting te betalen en zoeken zij, net zo als iedereen, naar belastingmatiging. Het liefst legaal of door een gat in de wet.

Vaak zie je dat bij mensen die in hun jonge jaren achter (linkse) idealen aan gaan en vervolgens, als zij grootverdiener worden, rechts gaan denken. Dat noemde men vroeger, in de vorige eeuw, salonsocialisten. Waar iedereen zich nu zo over opwindt, is iets dat iedereen zou doen als hij of zij in die situatie de mogelijkheid had .

Het is al jaren bekend dat de superondernemingen wel de loonbelasting en omzetbelasting afdragen maar geen cent betalen over de winst en dat zal altijd zo blijven omdat zij de middelen hebben om uit te laten zoeken welke gaten er in de wet zitten. Nogmaals: dit is legaal, je kunt hoogstens zeggen dat de Kamerleden die middelen niet hebben omdat ze niet over goede adviseurs beschikken. Maar dan nog moet je dat als Kamerlid wel willen. Want er zijn heel wat politici die na hun Kamertijd graag voor multinationals willen werken.

Met andere woorden: het merendeel van de verontwaardiging is gebaseerd op jaloezie. Iedereen heeft een hekel aan belasting betalen, alleen heeft lang niet iedereen de kennis en de middelen om dat te realiseren.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant.

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door redacteur 22 juni 2018
GRONINGEN