Hoe gaan wij zorgen dat de Afghanen in Zoutkamp goed integreren

De grote klus om alle mensen uit Afghanistan weg te krijgen wordt een nog grotere ramp dan ik een aantal weken voorspeld had. Dus daar blijven weer mensen, die vertrouwden op het vakmanschap van onze mensen in Afghanistan, in de kou staan.

Gelukkig zijn er nu al wel vluchtelingen in Nederland en ook in Zoutkamp is een opvangcentrum.Het is hartverwarmend om te zien hoe er door de Groningers ingezameld wordt. De toevloed van nuttige zaken is haast te groot. Ik keek op de Ulgersmaweg mijn ogen uit wat er allemaal door de Groningers daarheen gebracht werd.

Het vervolg

Maar nu het vervolg. In Zoutkamp zitten 500 tot 600 mensen. Hoe ga je zorgen dat die mensen zich niet eenzaam gaan voelen en zo snel mogelijk integreren, dus de taal leren, hun kinderen naar school kunnen laten gaan zodat ze vriendjes kunnen maken en een jeugd krijgen waar ieder kind recht op heeft. Het is belangrijk om snel vast te stellen wat die mensen in Afghanistan deden en te bekijken of ze hier ook in hun vak ingezet kunnen worden en wat er moet gebeuren om dit mogelijk te maken.

Hopelijk kunnen de ambtelijke molens snel werken want hoe eerder deze mensen nuttig bezig zijn, des te beter het uitpakt voor henzelf en ons. Misschien zitten er echte vakmensen bij waar wij een schreeuwend tekort aan hebben. Dan snijdt het mes aan twee kanten. We moeten toestanden als in Ter Apel voorkomen en met inzet van iedereen moet dat kunnen.

‘Met inzet van iedereen’

Ik roep niet voor niets; ‘met inzet van iedereen’. Wat kunnen wij als Groningers als vrijwilligers doen om de integratie te laten slagen. Zodat wij trots zijn op ons zelf als Groningers en de Afghanen graag willen blijven en nuttig kunnen zijn. En niet zulke toestanden meemaken als elders in het land, waar gedemonstreerd werd tegen een opvangcentrum.

Ik kan dit allemaal wel makkelijk schrijven: maar ik ga in september uitzoeken wat ik als vrijwilliger kan doen. Met mijn vakkennis voor de Afghanen.