Hogere macht

Waarom hebben veel bestuurders een hogere macht nodig om zich achter te verschuilen? Wat ik hiermee bedoel, is dat mensen zich graag verschuilen achter een hoger in de hiërarchie staande organisatie. Dat geldt voor geloofszaken, werksituaties, privésituaties: dus bijna overal.

Mensen roepen ‘dat kan ik vanuit mijn geloofsovertuiging niet doen. Mijn werkgever meent dat ik dit zus of zo moet doen. Mijn partner is van mening dat ik het niet moet doen’. De politiek staat er bol van.

De gemeente roept ‘dat bepaalt de provincie’, de provincie roept ‘dat moet de regering beslissen’ en de regering roept ‘dat mag niet van Brussel’. Dus zo’n 80% van de mensen vindt het fijn om zich te verschuilen achter een voor hen hogere macht zonder zelf te hoeven zeggen ‘ik vind dit en dat’, zodat de kans bestaat dat sommigen dat heel vervelend gaan vinden of hen zelfs bedreigen. ‘Dan moet ik zelfs beveiligd worden en is mijn leven dan nog wel veilig en ook voor mijn gezin’. Dus verschuilt 80% zich liever achter iemand anders dan zelf een standpunt in te nemen.

Waarom ben ik over dit onderwerp na gaan denken? Dat is begonnen tijdens Corona, toen de burgemeesters besluiten moesten nemen, wat ze niet durfden, waarschijnlijk omdat ze

te weinig autoriteit hadden of niet het lef haddden om minder leuke maatregelen af te kondigen en uit te voeren/handhaven. Gelukkig had de regering door dat zij op afstand beter de zondebok kon zijn zonder direct voor haar leven te vrezen. Dus zo werden de lockdowns in werking gezet.

Het meest actuele onderwerp op dit gebied is de opvang van asielzoekers. Persoonlijk vind ik het niet vreemd dat die opvang verdeeld wordt in de verhouding die de regering voorstelt. De burgemeesters snappen dat, maar durven het niet in eigen gemeente uit te voeren gezien de houding van hun onderdanen. Dus ze smeken de regering om een wet die hen hiertoe verplicht. Maar nu komt het probleem: dit komt er niet zomaar, want de staatsecretaris (van VVD-huize) wordt tegen gewerkt door zijn eigen partij. Daarnaast is het geen dictaat uit Brussel dus het schiet niet op want de achterban van de VVD is er tegen en er komen verkiezingen in maart. Ik denk dan ook dat de wet over de verkiezingen heen getild wordt en dat de asielzoekers nog langer moeten wachten. Hopelijk allemaal binnen en niet buiten, in deze periode van het jaar.