Je kan je geld maar één keer uitgeven

Deze week zal het kabinet wel weer met nieuwe maatregelen moeten komen in de hoop het spook van corona onder controle te houden.

Het kabinet wil zo de besmettingen niet laten exploderen met als gevolg dat we weer mee moeten maken dat de ziekenhuizen overbelast gaan worden, dat het aantal doden ook weer op gaat lopen en dat er nog meer vervelende keuzes gemaakt moeten worden – waar bijvoorbeeld een patiënt opgenomen moet worden, in de buurt of in Duitsland. Dat laatste is niet fijn voor de familie, zo ver weg.

Of de keuze om die en die groepen niet meer te gaan behandelen, de leeftijdsdiscussie. Of de beslissing om, met een mooi woord, de zorg af te schalen en dus niet Corona-patiënten in de kou te laten staan. De hele winterperiode, letterlijk?

Hier hebben 17.000.000 Nederlanders verschillende meningen over, zeker diegenen die er rechtstreeks bij betrokken zijn.

Die verschillen van mening gelden ook voor de manier waarop wij met elkaar ervoor kunnen zorgen de pijn in de economie te verzachten, nu bepaalde groepen in de samenleving geen droog brood kunnen verdienen. Daar heeft ook iedereen een opinie over, mede afhankelijk in hoeverre het hem of haar raakt en of het in de directe omgeving speelt.

Ik snap dat wat ik nu ga schrijven ook gevoed wordt door het gegeven dat ik mijn hele werkzame leven (52 jaar) met geld te maken heb gehad en dat ik daardoor op niet altijd even vriendelijk wijze als behoudend persoon neergezet kan worden. Want de agressie neemt toe onder de mensen. Je hoeft het journaal maar aan te zetten.

Luchtvaart

Een aantal columns eerder heb ik me al afgevraagd of het verstandig is om de KLM te helpen met miljarden en aangegeven dat met minder geld de Europese luchtvaartbedrijven gesaneerd kunnen worden, omdat er overcapaciteit is. Zelfs de vliegtuigbouwers maken toestellen op voorraad. De overcapaciteit wordt dus door het helpen van de KLM, Lufthansa en anderen in stand gehouden. In de financiële wereld is het bekend dat in mei weer een bedrag van een aantal miljarden bijgestort moet worden bij de KLM. Volgens mij is het veel verstandiger om dit geld te besteden aan bedrijven die nu gaan omvallen maar met gerichte steun in leven blijven en na Corona weer normaal zichzelf kunnen bedruipen.

Met één kanttekening: als een onderneming vóór Corona niet winstgevend was moet je er nu zeker geen geld achteraan steken.
Je kan het maar één keer uitgeven.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door Theo van der Werff. 30 okt 2020
GRONINGEN