Na 2024 mag je van dit kabinet niet meer fiscaal middelen

Zolang als ik al in het accountancy/belastingadvieswerk zit, dus vanaf 1-1-1969, bestond de mogelijkheid om, als het inkomen erg schommelde, te betalen over het gemiddelde inkomen.

GRONINGEN Dus dan werd je met een net tarief over een bepaalde periode aangeslagen en betaalde je je niet scheel over een jaar met een extreem hoog inkomen. In de jaren tot 2000 was er de mogelijkheid om het inkomen uit te smeren om zo op een normale gemiddelde belasting uit te komen.

In de jaren 1975 tot en met 1990 mochten wij dit voor een bijzondere groep doen: de verzetshelden uit de oorlog. Het duurde voor hen toen jaren voordat vaststond op welke uitkering zij recht hadden.

De ambtelijke molens draaiden in die tijd ook met al met de spreekwoordelijke snelheid. Het duurde soms wel vijf tot zeven jaar voordat vaststond waar men recht op had. Soms kreeg iemand uit het verzet een nabetaling van Fl 200.000 en daar zou dan 70% belasting af moeten. Dan zou hij of zij maar Fl. 60.000 uitgekeerd krijgen .

Het uitsmeren over de jaren waar het om ging was een perfecte methode. Door dit aan te vragen kreeg de verzetspersoon dan totaal fl 120.000. Dus na correctie een normaal tarief van 30%.

Vervanging door middeling

Deze mogelijkheid om het inkomen te verdelen over de relevante jaren is vervangen door middeling. Vanaf dat moment mocht je dfie jaar middelen. Wel een verslechtering maar het is niet anders. En er werd niet gekeken over welke jaren de nabetaling ging. De meerderheid van de destijds gekozen Kamerleden heeft dat goedgekeurd.

Nu is de regeling dus zo dat bij de drie jaar waarover je de middeling vraagt het inkomen van die drie jaren opgeteld wordt, waarbij je belasting moet betalen per jaar over het gemiddelde. Als die belasting lager is dan wat je betaald hebt krijg je het verschil in grote lijnen terug.

Een prima systeem voor ondernemers die na een piekjaar de winst zien verdampen en ook leuk voor werknemers die na jaren geruzie nog een bonus krijgen. Maar ook voor de starters in de arbeidsmarkt die twee jaar tijdens de studie een klein baantje hebben en dan vol gaan verdienen.

Omdat je er zelf om moet verzoeken wordt deze laatste groep vaak vergeten en krijgt zij niet terug waar zij recht op heeft. De twee andere groepen hebben meestal een belastingadviseur die hen er op wijst.

Ik zou zeggen: laat het geld niet lopen.