Nederlands belastingparadijs in het IJsselmeer, of de Noordzee

De regeringen van alle belangrijke industrielanden zijn van mening dat zij belasting moeten kunnen heffen over de winsten van de bedrijven die in hun land gevestigd zijn. Een hele normale gedachte. Maar bedrijven zijn net mensen zoals u en ik, dus die zoeken naar mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen.
En met succes, want wereldwijd wordt gewerkt aan dit plan. Het zal u niet verwonderen dat wij als koopman-/domineesland daar superslimme oplossingen voor hebben bedacht. We verdienen dus ook miljarden aan die constructies voor multinationals, popzangers enzovoort.

Deze inkomstenstroom dreigen we kwijt te raken en wij hebben te weinig eigen multinationals en popzangers die veel geld in het laatje brengen als ze gewoon in Nederland hun belasting betalen. Zoals overal in de wereld willen regeerders graag goede sier maken en als een soort Sinterklaas het hun onderdanen naar de zin maken, dus iedere regeerder heeft geld te kort. En hoe kun je dan zorgen dat er toch genoeg geld komt voor alle mooie plannen, naast de normale overheidsuitgaven?

We kunnen de accijns voor tabak verhogen, vind ik sinds 2015 geen probleem want ik rook vanaf dat jaar niet meer. Van het verhogen van de accijns op alcohol word ik minder blij.

We kunnen een eiland in het IJsselmeer aanleggen. Met onze ervaring in de landwinning, opgebouwd in de afgelopen eeuwen, zal dat geen probleem zijn. Op dat eiland wordt een onafhankelijke staat opgericht die voor een aantal jaren het gebruiksrecht van dat gebied krijgt. Die onafhankelijke staat heeft als doelstelling in de grondwet staan: het bevorderen van geldstromen tussen burgers, bedrijven en overheden. Zo’n eilandstaat heeft weinig kosten, hoeft daarom ook weinig belasting te heffen en biedt zodoende een perfect vestigingsklimaat voor brievenbusbedrijven.

Aan de licentie om dat eiland te mogen gebruiken is een huurrecht verbonden, gelijk aan 1% van alle uitgaven en inkomsten (geldstromen) op dat eiland. Dus de Nederlandse staat verdient miljarden aan dit model zonder zelf zijn handen vuil te maken. Een beetje VOC.

Natuurlijk kan dit idee ook breder toegepast worden. Het is ook een mooie bestemming voor alle lege olieplatforms…

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door Theo van der Werff. 11 okt 2019
GRONINGEN