Nieuws & tips week 44

Is de bonus onderdeel van de arbeidsvoorwaarden?

Of een bonus als een arbeidsvoorwaarde moet worden gezien, hangt af van de vraag of een werknemer erop mocht vertrouwen dat dit het geval is. Dit is vooral afhankelijk van wat u als werkgever hierover heeft gecommuniceerd. Wilt u alleen een bonus uitbetalen als uw bedrijfsresultaten dat toelaten, leg dit dan altijd helder en schriftelijk vast.

Zicht krijgen op sterke punten met FIT

Met eenvoudige vragen kunt u met FIT-gesprekken een beeld krijgen van de sterke punten van uw medewerkers. FIT staat voor functioneren, inzetbaarheid en toekomst. Aan welke vragen kunt u denken?

  • Wat geeft het grootste werkplezier?
  • Waar krijgt u vaak complimenten over?
  • Wanneer gaat u fluitend naar huis?
  • Wat geeft u energie en wat zijn energielekken?
  • Wat vindt u een belangrijk succes uit de afgelopen tijd?