Nieuws & tips week 45

Wet om eerder tot schuldakkoord te komen

De Eerste Kamer heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet moet de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroten. Dit gebeurt doordat de rechter een akkoord kan bevestigen, dat de steun heeft van de meerderheid. Een individuele schuldeiser of aandeelhouder kan dan een akkoord over het terugbrengen van de schulden niet meer dwarsbomen. Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen door deze wet makkelijker doorgaan met deze activiteiten. Zo kunnen zij een faillissement voorkomen

Er is verschil tussen een fiscale eenheid voor de OB of VPB

In tegenstelling tot de fiscale eenheid(FE) voor de vennootschapsbelasting (VPB) is de FE voor de omzetbelasting (OB) niet optioneel. Btw-vrijgestelde managementdiensten voor artsenmaatschap als ze ondergeschikt zijn aan de medische diensten.

NOW

NOW en verbod op uitkeren van dividend en bonussen. Het verbod op dividend en bonussen geldt alleen bij grotere subsidiebedragen waar
u een accountantsverklaring voor nodig heeft. Het geldt niet voor een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.