Nieuws & tips week 48

lnvesteringsaftrek 2020 nog meepikken!

Zorg dat u in 2020 komt aan een investeringsbedrag van meer dan € 2.400 om max. 28% winstaftrek te behalen of splits het juist over 2020 en 2021 bij grote bedragen.

Onderbouwing urencriterium mag niet vaag zijn

Zeker bij een beperkte omzet is een urenregistratie essentieel om uw ondernemersaftrek veilig te stellen. Gebruik hiervoor onze rekentool, maar realiseer u dat de urenregistratie ondersteund moet worden met bewijs waaruit blijkt dat de uren daadwerkelijk door u zijn gemaakt, zoals uw agenda en urenspecificaties voor klanten.

Nu reserveren voor 2021, is straks minder belasting betalen

U kunt in 2020 een voorziening of een egalisatiereserve vormen, mits u voldoet aan alle voorwaarden (de oorsprongs-, toerekenings- en zekerheidseis). Het moet gaan om toekomstige uitgaven wegens kosten. Het mag dus niet gaan om de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen.

Bijtelling auto bij onderbreking (door de coronacrisis) of einde werkzaamheden

Houd er rekening mee dat wanneer de auto van de zaak tijdelijk niet privé gebruikt kan worden, de bijtelling toch gewoon van toepassing is. Dit is alleen anders als de auto niet meer ter beschikking staat. Het tijdelijke, niet-zakelijke gebruik vanwege de coronacrisis heeft geen invloed op de bijtelling.