Nieuws & tips week 49

Belastingrente

U betaalt natuurlijk het liefst geen of zo min mogelijk belastingrente. Er zitten rentestijgingen aan te komen. Hoe kunt u deze voor zijn? Bespaar belastingrente door zo snel mogelijk uw voorlopige aanslag VPB of IB 2019 te verhogen of door alsnog een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen.

Verhuur deel eigen woning nu ineens wel belast

Onlangs draaide de hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, de eerdere beslissing van een lagere rechter dat de verhuur van een deel van de woning onbelast zou zijn, terug. Wilt u tijdelijk een kamer verhuren die deel uitmaakt van uw eigen koopwoning, dan is 70% van de ontvangen huur inclusief eventuele vergoedingen, zoals gas, water en licht, gebruik van meubilair, e.d. belast als ‘inkomsten uit tijdelijke verhuur’. Uw kosten (energie, schoonmaak, advertenties, provisie) mag u hiervan wel aftrekken.

Welke data zijn van belang bij steunmaatregelen?

Check per steunmaatregel de bijbehorende data en zet deze in uw agenda. Regelt een adviseur deze steunpakketten, stem dan ook met hem deze deadlines af.

Inkomstenbelasting

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek:

  • m.i.v. 2020 naar € 3.240 in 2036 (was € 5.000 in 2028)
  • reden: verschil fiscale behandeling werknemers en zelfstandigen verkleinen
2020  €             7.030  €             7.030
2021  €             6.780  €             6.670
2022  €             6.530  €             6.310
2023  €             6.280  €             5.950
2024  €             6.030  €             5.590
2025  €             5.780  €             5.230
2026  €             5.530  €             4.870
2027  €             5.280  €             4.510
2028  €             5.000  €             4.150
……….
2036  €             3.240