Nieuws & tips week 5-2021

Op vakantie naar een gebied met code oranje of rood

Wijs uw medewerkers op de mogelijke consequenties van het op vakantie gaan in een land met code geel, oranje of rood. Als men reist naar een land waar op het moment van vertrek het reisadvies code rood of oranje geldt en men kan vervolgens niet terugkeren naar Nederland of men moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine en men kan hierdoor niet tijdig aan het werk, dan is deze situatie voor eigen rekening en risico. Men moet dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen. Mocht de werknemer liegen over de vakantiebestemming dan kan de kantonrechter oordelen dat de werknemer ernstig en verwijtbaar heeft gehandeld met ontbinding van de arbeidsovereenkomst (zonder transitievergoeding) tot gevolg.

Fiscale maatregelen in uitbreiding steunpakket coronamaatregelen

Uitstel van betaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen is verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel, kunnen aanvragen. Daarnaast verschuift de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.

Urencriterium

Ook het urencriterium wordt versoepeld voor 2021. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten, wordt net als in 2020 een aanvullende regeling getroffen.

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken

De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 april 2021. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. De vrije ruimte wordt voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte kan ook worden gebruikt om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.