Nieuws & tips week 6-2021

Gratis opleiden tijdens de lockdown

Als uw werknemers door de lockdown thuiszitten, kan het een goed moment zijn om hen enkele opleidingen te laten doen. Hoe kan NL leert door helpen?

Aanvullend pakket. Sinds het coronavirus Nederland in een houdgreep houdt, heeft de regering allerlei steunmaatregelen opgetuigd. In aanvulling
op het derde steun- en herstelpakket bestaat er nu ook het sociaal pakket Hulp bij baanverlies, scholing en schulden. Eén van de bouwstenen uit dit pakket is NL leert door.

Inmiddels hebben 16 opleidingsinstituten subsidie gekregen. Werkenden, werkzoekenden en ondernemers kunnen hier gratis een cursus en/of opleiding volgen, ook als er geen ontslagen dreigen. Tip. U kunt uw werknemers hierop wijzen, maar als ondernemer kunt u hier ook zelf gebruik van maken. Deelnemers
krijgen een certificaat en/of worden voorbereid op een officieel examen.

Lees meer: https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/

Aangifte VPB 2019 nog niet definitief? Coronareserve alsnog benutten in VPB-aangifte over 2o19!

Als uw BV in 2020 vanwege de coronacrisis verlies heeft geleden, mag u dit verlies direct in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 verwerken door een
coronareserve op te voeren. Dit leidt dus ook direct tot een liquiditeitsvoordeel.

Als 2020 vanwege de coronacrisis voor uw BV toch een verliesgevend jaar blijkt te zijn, dan kunt u alsnog een coronareserve opvoeren in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Voorwaarde is wel dat u nog geen definitieve aanslag 2019 heeft ontvangen, waarvan de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken.

Zo voorkomt u verjaring van uw vordering

Na verloop van tijd verjaart uw vordering en kunt u uw klant niet meer tot betalen dwingen. Om verjaring te voorkomen, moet u (als schuldeiser) deze stuiten. Door verjaring kan uw vordering in rook opgaan. U kunt dit voorkomen door de verjaring te stuiten. Doe dit om bewijsproblemen te voorkomen schriftelijk en gebruik daarvoor het onderstaande model.

Download hier: Stuiting verjaring vorderingen

Verplicht meewerken aan onderhands crediteurenakkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) ingegaan. Hiermee kunnen schuldeisers, zoals u, gedwongen worden om een deel van hun vorderingen prijs te geven. Hoe zit dat en hoe werkt het?

Als u om een akkoord op een saneringsvoorstel wordt gevraagd op basis van de WHOA, kunt u tegenstemmen. Als er echter aan de voorwaarden is voldaan (onder andere 2/3 deel moet akkoord gaan), kunt u toch gedwongen worden mee te werken. Dit alles omdat de rechter dan vindt dat u als schuldeiser beter af bent met een akkoord dan met een faillissement.