Nieuwsbrief: De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen

Geachte relatie,

Naar verwachting is het voor werkgevers vanaf maandag 6 april mogelijk om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te vragen.

Wij helpen u hier graag bij. Komende maandag gaan we een pilot draaien om te kijken welke gegevens er nodig zijn en of wij het voor klanten kunnen en mogen doen. Het is nog onduidelijk of wij dit voor derden mogen doen of dat iedere ondernemer het zelf moet doen via E herkenning ed.

Graag horen wij van u of u wilt dat wij de aanvraag voor de NOW gaan verzorgen. Indien u dit graag wilt zou u dit willen mailen naar Theo@vdwgroep.nl of Pascal@vdwgroep.nl.

Na maandag gaan wij de klanten die de aanvraag door ons willen laten verzorgen verder informeren en een lijst sturen met gegevens die wij van hen nodig hebben.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.

Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen.

Overige acties die wij voor u kunnen ondernemen

Uitstel betalen belasting: Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunnen wij bij de Belastingdienst een schriftelijk gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling of verlaging van de voorlopige aanslag indienen.

  • voorlopige aanslag
  • inkomstenbelasting
  • omzetbelasting
  • loonbelasting

Sluiting kantoor

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is ons kantoor tot nader order gesloten, verder zijn we op de normale wijze telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Heeft u vragen over uw jaarrekening, belastingaangifte of de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), voorheen de regeling werktijdverkorting (WTV) neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Documenten mag u bij ons kantoor aan het Damsterdiep in de brievenbus doen of scannen en digitaal aanleveren.

Veel ondernemers worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft meerdere regelingen in werking gezet waar ondernemers en/of werkgevers gebruik van kunnen maken.

Wordt vervolgd

De situatie wordt constant geëvalueerd, waardoor maatregelen en regelingen gewijzigd worden. Zodra er nieuwe informatie is die voor u van belang kan zijn zullen we weer contact opnemen.

Verder wensen we iedereen veel strekte en een goede gezondheid.

Contact

Telefoon: 050 406 3008