Nieuwsbrief: Maatregelen en regelingen coronavirus (COVID-19)

Sluiting kantoor

Geachte klant,

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is ons kantoor tot nader order gesloten, verder zijn we op de normale wijze telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Heeft u vragen over uw jaarrekening, belastingaangifte of de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), voorheen de regeling werktijdverkorting (WTV) neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Documenten mag u bij ons kantoor aan het Damsterdiep in de brievenbus doen of scannen en digitaal aanleveren.

Veel ondernemers worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft meerdere regelingen in werking gezet waar ondernemers en/of werkgevers gebruik van kunnen maken.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt door de overheid nog aan gewerkt.

Details

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetdaling vanaf 1 maart 2020
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet (zie overzicht hieronder)
 • Voor werknemers met een vast én flexibel contract
 • Tegemoetkoming in ieder geval voor 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden
 • Alle WTV aanvragen worden vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling

Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet

Voorbeelden relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Voorziening inkomensondersteuning voor ondernemers

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers en zzp'ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze wordt regeling uitgevoerd door de gemeenten.

Details

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz

Uitstel betalen belasting

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling.

Dat kan gaan om

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting

De aanvraag moet wel schriftelijk gemotiveerd worden voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Neem contact met ons op zodat we uitstel van betaling voor u kunnen regelen.

Geen verzuimboete

De Belastingdienst zal de komende maanden geen verzuimboetes uitdelen wanneer belasting te laat betaald wordt.

Verlaging voorlopige aanslag 2020

Voor ondernemers die door de huidige situatie een lagere winst verwachten is het raadzaam om een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Dit kunnen wij voor u doen.

Wordt vervolgd

De situatie wordt constant geëvalueerd, waardoor maatregelen en regelingen gewijzigd worden. Zodra er nieuwe informatie is die voor u van belang kan zijn zullen we weer contact opnemen.

Verder wensen we iedereen veel strekte en een goede gezondheid.

Contact

Telefoon: 050 406 3008