Nieuwsbrief: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren en andere nieuwe maatregelen

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) lijden schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. Ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes kunnen gebruik maken van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- te ontvangen.

Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Met welke codes uw bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK is leidend.

Met de zoektool van het RVO controleert u simpel of u een aanvraag kan doen op basis van de code van uw hoofd- of 1 van uw nevenactiviteiten overeenkomen met de vastgestelde SBI-codes.

Nieuwe maatregelen die behulpzaam te zijn bij het bestrijden van de financiële gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers

1. Gebruikelijk loon dga
Indien de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV, is een verlaging van het gebruikelijk loon van de dga mogelijk. De verlaging van het gebruikelijk loon is gerelateerd aan de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis.

2. Urencriterium
Gedurende de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 worden ondernemers geacht 24 uur per week (jaarlijks 1.225 uur) aan hun onderneming te hebben besteed, ook al is dat door de coronacrisis niet het geval.

Voor seizoensgebonden ondernemers geldt dat zij in de genoemde periode worden geacht evenveel uren aan hun onderneming te hebben besteed als vorig jaar, in te schatten met behulp van de administratie over het voorgaande jaar.

3. Werkkostenregeling
Om werkgevers die financieel daartoe in staat zijn de mogelijkheid te bieden hun werknemers in deze moeilijke tijd onbelast extra tegemoet te komen, wordt de vrije ruimte voor de loonsom tot € 400.000 eenmalig gesteld op 3% (i.p.v. 1,7%).

4.Fiscale coronareserve
Een zeer bijzondere en behulpzame maatregel is dat het VPB-plichtige ondernemers toegestaan wordt het over het jaar 2020 “verwachte verlies dat verband houdt met de coronacrisis” al in mindering te brengen op het belastbaar bedrag 2019, waarbij dat laatste bedrag ook de maximering van het coronaverlies 2020 is dat aldus verrekend kan worden.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen  vennootschap
De maatregel die dga’s met een schuld aan hun BV van meer dan € 500.000 voor het meerdere in de inkomstenbelastingheffing wil betrekken, en die in zou gaan in 2022, is nader uitgesteld tot 2023. Tot en met 31 december 2023 bestaat dus nu de mogelijkheid de stand van de rekening-courantschuld terug te brengen tot onder het genoemde bedrag om extra inkomstenbelastingheffing te voorkomen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
De betaalpauze van 6 maanden die banken aan klanten aanbieden voor hun aflossings- en renteverplichtingen , hoeft niet ingehaald te worden voor 1 januari 2022 om de fiscale aftrekbaarheid van de eigenwoningrente te waarborgen.

De staatssecretaris zal nog bezien in hoeverre dit ook gaat gelden in geval van eigenwoningschulden bij de eigen BV of een familielid.

7. Corona-Overbruggingslening (COL) voor Startups en Scale-ups
Groeibedrijven kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet is voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.

Overige acties die wij voor u kunnen ondernemen

Uitstel betalen belasting: Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunnen wij bij de Belastingdienst een schriftelijk gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling of verlaging van de voorlopige aanslag indienen.

  • voorlopige aanslag
  • inkomstenbelasting
  • omzetbelasting
  • loonbelasting

Sluiting kantoor

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is ons kantoor tot nader order gesloten, verder zijn we op de normale wijze telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Heeft u vragen over uw jaarrekening, belastingaangifte of de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), voorheen de regeling werktijdverkorting (WTV) neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Documenten mag u bij ons kantoor aan het Damsterdiep in de brievenbus doen of scannen en digitaal aanleveren.

Veel ondernemers worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft meerdere regelingen in werking gezet waar ondernemers en/of werkgevers gebruik van kunnen maken.

Wordt vervolgd

De situatie wordt constant geëvalueerd, waardoor maatregelen en regelingen gewijzigd worden. Zodra er nieuwe informatie is die voor u van belang kan zijn zullen we weer contact opnemen.

Verder wensen we iedereen veel strekte en een goede gezondheid.

Contact

Telefoon: 050 406 3008