Nieuwsbrief: Tweede aanvraagperiode Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

De coronacrisis heeft nog steeds grote gevolgen voor onze economie. Daarom is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW bij het UWV aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni 2020.

NOW 2.0 ten opzichte van NOW 1.0

 • De periode tegemoetkoming is gewijzigd. De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020;
 • Voor toekenning van de subsidie wordt de loonsom van maart 2020 (of november 2019) als uitgangspunt genomen;
 • Na goedkeuring van de aanvraag keert het UWV een voorschot uit, verspreid over 2 termijnen. De eerste betaling (voor de eerste 2 maanden) ontvang je zo snel mogelijk nadat het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd. De tweede betaling krijg je ongeveer 2 maanden daarna;
 • Er mogen geen winstuitkering en bonussen uitgekeerd worden aan aandeelhouders, bestuur en directie Ook mogen eigen aandelen niet verkocht worden;
 • Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak;
 • In plaats van de ontslagboete van 150% van het salaris, dat in mindering wordt gebracht op de subsidie bij een ontslagaanvraag bij het UWV in de NOW-periode, is er in de NOW 2.0 een correctie van maar 100%.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Gedurende 4 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten;
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door. De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen. De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever moet loonaangifte doen;
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen;
 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn tot 5 jaar na de eindafrekening kunnen worden nagegaan;
 • Let op: ondernemingen die behalve loonsteun tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten via de TOGS en TVL, moeten die subsidie als omzet tellen bij de NOW-aanvraag.

Eindafrekening en derdenverklaring

 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Voor NOW 1.0 kan dit vanaf 7 september gedaan worden;
 • Bedrijven die een voorschot van € 20.000 of meer hebben ontvangen hebben een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig;
 • De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt;
 • Begin augustus wordt er meer bekend gemaakt over deze eindafrekening en derdenverklaring.

Sluiting kantoor opgeheven

Vanwege het coronacrisis was ons kantoor tijdelijk gesloten. De sluiting is opgeheven en we zijn weer op kantoortijden aanwezig.

Wordt vervolgd

De situatie wordt constant geëvalueerd, waardoor maatregelen en regelingen gewijzigd worden. Zodra er nieuwe informatie is die voor u van belang kan zijn zullen we weer contact opnemen.

Verder wensen we iedereen veel strekte en een goede gezondheid.

Contact

Telefoon: 050 406 3008