Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de accountant

Gelukkig heeft de regering ervoor gekozen om ondernemers met personeel in ieder geval de eerste drie maanden sinds het begin van de coronacrisis grotendeels een bijdrage (NOW) te geven om de lonen over die periode door te kunnen blijven betalen. Een mooi besluit en in de wereld ongekend.

De aanvraag voor die bijdrage was bovendien heel simpel in te vullen. En zeker voor overheidsbegrippen werd er rap gehandeld: de ondernemers hadden ongekend snel het geld op hun bankrekening.

Terecht moeten die ondernemers achteraf aantonen of de verstrekte informatie op grond waarvan de bijdrage verstrekt is klopt met de werkelijkheid.
Om daar zekerheid over te krijgen wil de overheid bij de afrekening een verklaring van een accountant. Zeker een terechte vraag omdat een beëdigde accountant met zijn of haar kennis en vakmanschap dat perfect moet kunnen doen.

Nu dit zo is, roepen de accountants terecht: wat moeten wij verklaren en wat wordt met omzet bedoeld en hoe dit te vertalen naar de cijfers? Hierover zal wel duidelijkheid moeten zijn voordat de verklaringen afgegeven moeten worden.Tot zover is er niets aan de hand.

Maar nu de praktijk

De ondernemer heeft zelf de aanvraag ingediend, zonder dat de accountant daarbij betrokken geweest is. Ik heb al een verhaal gehoord van een winkelier die in de verklaring aangegeven had geen omzet te hebben terwijl hij tot zijn verbazing geen last van het coronaeffect blijkt te hebben. Dus het geld terug moet betalen. Zoals je mag verwachten zal de accountant hem melden dat hij de bijdrage terug moet storten. Zo hoort het ook.

Maar ik denk dat zijn accountant niet zit te wachten om zijn klant dit te melden, vooral ook als hij of zij weet dat de klant dat geld al voor andere zaken gebruikt heeft. Mijn punt is dan ook, dat een accountant die prima functioneert in het verzorgen van de rapportage en het geven van deskundige adviezen en die jarenlang een perfecte sparring partner is, in een rol komt die hem of haar niet ligt en waar hij of zij niet goed in is. Hierdoor kan de continuïteit van de relatie klant-accountant onder druk komen te staan. Dus een niet-klantgebonden accountant heeft de voorkeur.

Misschien moet De Nederlandse Belangenorganisatie van Accountants (NBA) accountants ter beschikking stellen of accountants van servicebedrijven voor de branche (Auxillium of Full Finance). Zelf heb ik gedacht: wij kunnen het ook doen voor collega’s en ik heb al met een softwaremaker contact gehad. Maar omdat ik zelf geen digitaal controleprogramma kan schrijven kom ik niet verder. Misschien meldt zich nog een deskundige voor zo’n digitaal controleprogramma.

Voor onze eigen klanten durf ik wel een verklaring af te geven en als dat tot gevolg heeft dat de klant vertrekt dan is dat maar zo, want dan heeft hij of zij zich ook niet netjes gedragen. Ik mag dan wel een ronde rug hebben maar ik probeer hem wel zo recht mogelijk te houden.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door Theo van der Werff. 22 mei 2020
GRONINGEN