Over 2018 geen btw betalen?

In 2018 is dit nog mogelijk, maar deze regeling wordt in de toekomst opgeheven. Dan komt er weer een veel minder aantrekkelijke maatregel.
Dus als u hiervoor in aanmerking komt, moet u er snel bij zijn en misschien nog iets ondernemen om een cadeau van € 1345 van de fiscus te krijgen.

Waar heb ik het over ?

De kleineondernemersregeling, in het vakjargon afgekort als de KOR.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan 4 voorwaarden.

1. U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (het geldt niet voor BV’s).

2. U moet na aftrek van voorbelasting minder dan € 1883 btw betalen per jaar.

3. Uw onderneming is in Nederland gevestigd.

4. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Als u aan deze verplichtingen voldoet en minder dan € 1345 over het gehele jaar hoeft af te dragen dan hoeft u dat niet te betalen of u krijgt, als u al wel betaald hebt, dit bedrag terug.

Dat laatste moet u wel zelf regelen, anders krijgt u het geld niet terug van de fiscus.

Dit is erg interessant voor ondernemers die veel BTW moeten afdragen over het lage tarief (nu nog 6 %) of export tegen 0 %.

Laat ik een rekenvoorbeeld geven. Tot op heden moet u op jaarbasis € 2000 btw afdragen, maar u denkt erover om in 2019 een investering te doen van € 3000, exclusief btw.

Dan kunt u die investering beter nu doen. U heeft dan een extra voorheffing van 21 % van € 3000, dat is € 630, per saldo te betalen over 2018 (2000 – 630 = 1370.)

Dit krijgt u terug of hoeft u niet af te dragen.

Toch een leuk bedrag in deze gezellige maar dure maand.

Mocht u hierover nog een vraag willen stellen dan kunt u mailen naar theo@vdwgroep.nl. Met als onderwerp: ‘Vraag over de KOR’.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant.

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door Marc Jansen. 7 december 2018
GRONINGEN