Politici hebben niet het lef om impopulaire maatregelen te nemen

Onze regering moet actie ondernemen in het CO2 dossier. Want langer uitstellen, wat al jaren gedaan is, kan niet meer. Niet omdat Brussel dat vindt maar omdat dit al lang had moeten gebeuren. Maar wie heeft het lef om impopulaire maatregelen te nemen? Zeker niet politici en al helemaal niet voordat er een verkiezing aankomt.

Dus die actie komt er. Dan wordt bij de presentatie van de stikstofplannen de meeste aandacht besteed aan wat de gevolgen zijn voor de agrarische wereld – deze club is immers al een tijd bezig om aandacht te vragen voor hun problemen. Er komt een partij in het parlement waarvan het vertegenwoordigend Kamerlid met een trekker naar Den Haag rijdt om te vergaderen. De boeren leven dus al met de regering in oorlog. En met het openbaar maken van een kaartje dat laat zien wie moet stoppen of verhuizen, laait de oorlog nog verder op. Dus komen de boeren diezelfde avond ongevraagd bij de minister op visite.

Is dat fatsoenlijk actievoeren? Zelf zeg ik: nee

Dan verharden de acties en wordt het verkeer belemmerd. Er vallen gelukkig nog geen doden.

Er komt een aanspreekpersoon van de kant van de regering, de actieboeren willen hier niets van weten. In polder-Nederland wil de grootste club van boeren wel praten, dan draaien de actieboeren iets bij en gaan eisen stellen aan het overleg. Dat werkt niet maar het overleg komt er. De partijen gaan met huiswerk uit elkaar maar de actieboeren zijn boos omdat het niet opschiet en roepen op tot harde actie. Zouden de actieboeren begrijpen dat ze dat niet moeten doen en eerst kijken: hoe gaan we iets gezamenlijk oplossen?

Ik hoop het.

Wat te denken als alle andere partijen, de milieubeweging, de woningzoekenden, asielzoekers en statushouders en bouwbedrijven op dezelfde manier als de boeren actie gaan voeren: dan zijn we nog verder van huis. Ik kan mij niet voorstellen dat zoiets goed is voor de door ons opgebouwde rechtsstaat.

Het zou mooi zijn als er door middel van polderen een resultaat uitkomt dat maakt dat wij een mooi en gezond Nederland achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.