Soms is de schuldsanering een zegen

Iets wat de laatste tijd echt rondzingt: hoe worden al die coronaschulden aan de fiscus terugbetaald, zelfs als het oude normaal weer terug is.

Ik heb er een hard hoofd in, zeker omdat een flink aantal bedrijven er vóór corona al slecht voor stonden en door subsidies en uitstel van belasting (BTW en Loonbelasting) boven hun stand geleefd hebben. En dat terwijl deze belasting door derden aan de ondernemer betaald is (BTW) en de loonheffing al van het salaris van het personeel is ingehouden.

Dan is het wachten op problemen en krijgen de curatoren en de schuldsaneringsdeskundigen het nog heel druk.

Toen schoot mij te binnen wat ik een jaar geleden zijdelings meegemaakt heb. Een leeftijdsgenoot van mij had in Zuid-Drenthe een klein administratiekantoor en kon met de winst van dat kantoor en zijn AOW net wel of net niet rond komen. Dus eigenlijk nette armoede en schrapen.

Laat die man nu opeens op een dag niet meer wakker worden. Dat is natuurlijk gigantisch schrikken voor de echtgenote en de kinderen.

De kinderen verleenden wel hand- en spandiensten maar hadden te weinig kennis om de zaak voort te zetten. Blijkbaar had de overledene mijn naam genoemd, want ik werd door de erven gevraagd hoe te handelen. Mijn eerste advies was: aanvaard niet zo maar de erfenis want wie weet wat er achter wegkomt.

Groot aantal niet afgewerkte zaken

Vervolgens werd op de deur een brief geplakt, dat men bij vragen mij kon bellen. Dat heb ik geweten.

Er bleek nog een groot aantal niet afgewerkte zaken te zijn. Ook de crediteuren gingen op zoek naar waar ze recht op hadden. Er moest dus razendsnel gehandeld worden.

Gelukkig kende ik een advocaat die leeft van schuldsanering en ook nog betaalbaar is. Met hem en de erfgenamen een afspraak gemaakt en binnen een uur had hij zicht op wat er moest gebeuren en wanneer het bedrijf gestopt moest worden.

Na dit gesprek moesten de erfgenamen nog wel een aantal zaken regelen maar dat was behapbaar en door de werkwijze van de advocaat konden ze afscheid nemen van de slapeloze nachten die ze twee weken lang gehad hadden.