Tot vorig jaar betaalde ik zakelijk en privé bepaalde belastingen aan HEF en daarnaast aan de gemeente de onroerend zaak belasting (OZB). Dat verliep altijd zonder problemen. Om voor mij onbekende redenen is besloten om de belastingen via de HEF en de gemeente samen te voegen....