Waarom laat meer dan de helft van de ondernemers die onverwacht overlijden een puinhoop achter?

Meer dan 50% van de ondernemers is bezig met de waan van de dag. ,,Is wat ik geloofd heb ook gelukt?” ,,Is de klant tevreden?”,,Oeps, er gaat een personeelslid weg – hoe vul ik dat op?” ,,Een klant betaalt opeens niet meer, moet ik daar niet achteraan?”

Kortom, met de dagelijkse sores is de dag meer dan gevuld en daardoor blijft het regelen van testamenten, vooral levenstestamenten, vaak liggen.

Meestal regelt een ondernemer nog wel de voogdij voor de kinderen. ,,Waar gaan de kinderen heen als wij beiden onverwacht overlijden? Super nuttig. Maar meestal wordt dit gedaan omdat de partner het belangrijk vindt. En dat is maar goed ook.

Eindigheid van het leven

Maar het nadenken over dat je opeens dood kan gaan of voor een periode in coma kan komen te liggen is iets dat we graag ver voor ons uit schuiven. Want aan de eindigheid van het leven willen we niet denken, dan schijn je een pessimist te zijn.

Dus geleefd worden door de waan van de dag, en niet denken aan een mogelijk einde, maakt dat die ruim 50% van de ondernemers niets onderneemt.
Dan gebeurt er iets waar we niet aan wilden denken.

De ondernemer krijgt een hartaanval en moet gezien zijn of haar toestand twee week in coma gehouden worden. Ik ga er vanuit dat de partner gewend is thuis alles te managen om de ondernemer de vrijheid te geven om te kunnen ondernemen. Dus de partner heeft de handen vol aan de huishouding en daar komt nu ook nog een patiënt bij met alle onzekerheden van de situatie.

Wie regelt dat?

Maar er is wel een bedrijf met, stel, tien personeelsleden. Wie regelt dat? Hopelijk zijn de financiën onder controle, dan vragen die geen directe aandacht.

Op zo’n moment is het bedrijf voor het overleven volledig afhankelijk of de ondernemer in het zakelijk netwerk zit dat dan kan bijspringen. Is dat er, dan kan het goed komen. Is dat er niet, dan is het vaak einde succesvolle onderneming. Is dit te voorkomen? Ja. Regelmatig houden wij klanten een spiegel voor over deze kwade kansen.

De echte ondernemers pakken het op en regelen een en ander waaronder een levenstestament. Ik verwijs nu graag naar uw notaris.