Wanneer wordt de AOW onbetaalbaar?

Nederland schrok even wakker toen aangegeven werd dat de AOW losgekoppeld werd van het minimumloon. Dus als het minimumloon verhoogd wordt gebeurt dat niet met de AOW. Er wordt dan door vele kopstukken geschrokken op gereageerd, terwijl iedereen in de Kamer allang weet dat het in het huidige systeem alleen maar de vraag is hoelang de AOW nog betaalbaar blijft.

GRONINGEN Eerst een stukje historie. Toen vadertje Drees in de jaren 50 van de vorige eeuw de AOW invoerde was de verwachte levensduur na de AOW leeftijd (toen nog 65 jaar) nog maximaal gemiddeld vijf jaar. Er is toen gekozen voor het omslagstelsel. Dat houdt in dat de premie die de werkenden voor de AOW betaalden gebruikt werd om de AOW uit te keren aan de gepensioneerden. Op dat moment een prima systeem, gezien de verwachte korte levensduur na 65 jaar, en het grote aantal werkenden.

Maar ruim 60 jaar later is er een andere realiteit. We vergrijzen en de gemiddelde levensduur is veel langer. Ik denk gemiddeld 20 jaar na de AOW leeftijd. Over een aantal jaren is dit dus onhoudbaar.

De nieuwe regering in Duitsland moet dit in de komende regeerperiode oplossen, zeker als men wil voorkomen dat de gepensioneerden onder de armoedegrens terecht gaan komen. Wij hebben gelukkig een beetje meer tijd om oplossingen te bedenken en daarnaast hebben we in Nederland bovendien betere pensioenregelingen naast de AOW.

Waar ik mij over verwonder is dat politici van alle partijen die verstand hadden van dit probleem – dat wij nu moeten oplossen – in de afgelopen 60 jaar niets gedaan hebben.

Heeft u hier iets over horen vertellen…?

Heeft u ooit ministers van Sociale zaken hier iets over horen vertellen? En heeft u ooit de Kamerleden die zogenaamd de portefeuille sociale zekerheid onder zich hadden, aandacht voor dit probleem horen vragen? Ik heb er nooit iets van gemerkt. Ook de oud vakbondsman en later minister, premier en commissaris bij een Grootbank Wim Kok heb ik nooit iets hierover horen zeggen.

Nee iedereen die er verstand van heeft zwijgt, ook de wetenschap. Iedereen steekt zijn kop in het zand en denkt: na mij de zondvloed. Maar binnenkort moet dit probleem, dat dan de omvang van een crisis heeft aangenomen, wel opgelost worden.