Betaal de fiscus op tijd– en gespreid

Tot 1995 was het schering en inslag dat startende ondernemers na drie jaar moesten stoppen. Terwijl het in veel gevallen leek te gaan om zeer succesvolle bedrijven.
Dat kon gebeuren omdat in die jaren de fiscus hopeloos achterliep en het fenomeen van het opleggen van voorlopige aanslagen nog niet automatisch plaatsvond.

Laat ik aan de hand van een voorbeeld laten zien hoe het toen ging. Stel: je start in 1990 met je bedrijf en de aangifte over dat jaar laat je verzorgen door een adviseur. Die vraagt in maart 1991 uitstel aan tot maart 1992. Dat eerste jaar loopt redelijk en je krijgt een aanslag van 10.000 (toen nog) gulden. Het is dan juni 1992. De fiscus ziet dit en legt ook zo’n aanslag op over 1991. Want die gaat ervan uit dat je dat 1991 ook wel verdiend zal hebben. Een logische denkwijze. En direct volgt ook nog een aanslag over 1992. Dus dan moet je in korte tijd 30.000 gulden betalen. Dan denken de meeste ondernemers: ik ga naar de bank. Maar die gaat geen krediet verstrekken waar schulden mee afgelost moeten worden. Zij willen best financieren maar daar moet wel bezit tegenover staan. Dus meer voorraad of machines. Maar het financieren van vermindering van schulden, dat doet de bank niet.

Voorlopige aanslag

Hopelijk kan je dan nog iets bedenken, bijvoorbeeld een lening bij familie – want anders is het einde goed lopend bedrijf. Dat was de reden dat vele startende ondernemers in het verleden na drie jaar moesten stoppen. Hoe is dat te voorkomen? Simpel. Maak met je financiële adviseur het eerste jaar al een prognose en bepaal hoeveel belasting je moet betalen. Vraag de fiscus een voorlopige aanslag op te leggen over het lopende jaar. Die mag je gespreid het gehele jaar betalen. Hoef je nooit bang te zijn als er een blauwe envelop in de bus ligt.

Dan is er nog een ander veel voorkomend leenverhaal van de fiscus. Ondernemers zitten soms krap in het geld en dragen dan niet per kwartaal de BTW af die zou moeten. Ze hebben daarbij soms nog wel de smoes: mijn klanten betalen erg laat en nu moet ik de BTW wel al afdragen terwijl ik het geld van die klanten nog niet binnen heb. Je ziet dan dat ze aan het schuiven gaan. Dat schuifbedrag wordt steeds groter en tenslotte komen ze er niet meer uit. Dat is ook vaak einde bedrijf.

Nog erger is dat dit schuiven regelmatig gedaan wordt door de financiële adviseur van de ondernemer omdat die de ondernemer wil “helpen”. Helemaal kwalijk. Gelukkig worden zulke slechte adviseurs nu gepakt op valsheid in geschrifte.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant.

Column Theo van der Werff in de Gezinsbode
Lees hier het artikel op de website van de Gezinsbode
Door Theo van der Werff. 22 maart 2019
GRONINGEN