Nieuwsbrief: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u vanaf nu bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Hieronder meer informatie over de voorwaarden, zodat u kunt zelf kan bepalen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Voorwaarden TOZO

 • Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister
 • U moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar.
 • U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • De regeling werkt terug tot 1 maart.
 • Ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.
 • Wanneer nodig kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.
 • Gemeenten streven ernaar binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan.

Benodigde bewijsstukken

Bij de aanvraagprocedure voor TOZO heeft u een DigiD nodig en een aantal bewijsstukken.

 • Identiteit (kopie ID)
 • Inschrijving KvK
 • Informatie over huishoudsamenstelling (tbv hoogte uitkering)
 • Informatie over inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken
 • Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer en/of partner, bijv. uit parttime werk
 • Kopie bankafschrift t.b.v. het rekeningnummer om geld over te maken en inzicht in uitgaven en ontvangsten
 • Indien aanwezig een jaarrekening
 • Informatie over eigen woning of huurwoning

Overige acties die wij voor u kunnen ondernemen

Uitstel betalen belasting: Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunnen wij bij de Belastingdienst een schriftelijk gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling of verlaging van de voorlopige aanslag indienen.

 • voorlopige aanslag
 • inkomstenbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting

Sluiting kantoor

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is ons kantoor tot nader order gesloten, verder zijn we op de normale wijze telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Heeft u vragen over uw jaarrekening, belastingaangifte of de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), voorheen de regeling werktijdverkorting (WTV) neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Documenten mag u bij ons kantoor aan het Damsterdiep in de brievenbus doen of scannen en digitaal aanleveren.

Veel ondernemers worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft meerdere regelingen in werking gezet waar ondernemers en/of werkgevers gebruik van kunnen maken.

Wordt vervolgd

De situatie wordt constant geëvalueerd, waardoor maatregelen en regelingen gewijzigd worden. Zodra er nieuwe informatie is die voor u van belang kan zijn zullen we weer contact opnemen.

Verder wensen we iedereen veel strekte en een goede gezondheid.

Contact

Telefoon: 050 406 3008