Hoofdpijn van de zorgkosten – deel 3

Van de vijf punten die in mijn wekelijkse column wil aanstippen ben ik nu bij punt drie aangeland. Namelijk de stijgende kosten van de geestelijke gezondheidszorg.

Zoals ik het speelveld nu overzie, zijn door het over de schutting gooien door de overheid naar de gemeenten (die daarop ja en amen hebben gezegd) de gewenste kostenbesparingen niet bereikt. En zijn de wachttijden voor zorg zeer onacceptabel geworden met diepe ellende voor de zorgbehoevenden.

Tel daar bij op de vergrijzing en de ontwikkeling dat er dus steeds minder personeel beschikbaar is terwijl er meer nodig is. En die kan je niet zomaar uit het buitenland halen, zoals schoonmaaksters en basis- zorgverleners.

Dus daarmee red je het niet. Je kunt mensen gaan opleiden maar dan ben je ook weer minimaal twee jaar verder. Dus dat is ook geen oplossing voor nu.

Negatieve hebben op geestelijke gezondheid jeugd

Daarnaast begreep ik van een goede vriendin, die werkzaam is in het MBO, dat maatregelen zoals lockdowns ook voor de jeugd waar zij mee werkt negatieve gevolgen hebben op het gebied van hun geestelijke gezondheid. Dus van die kant stijgt de zorgvraag ook nog.

Omdat 80% van de burgers alles slikt wat de voedingsindustrie te koop aan biedt, krijgen zij allerlei stoffen binnen die ziekmakend kunnen zijn. Die zorgen er ook weer voor dat ze vaker bij de huisarts en de ziekenhuizen terechtkomen.

Neem daarbij de grote toename van prikkels die de jeugd krijgt door constant bezig te zijn met sociale media. Als je als jongere tegenwoordig mee wil doen moet je dure kleren en schoenen dragen, zo wordt ze door de sociale media – lees marketing – wijsgemaakt. Dat geeft weer gelddruk (zorgen) en dat is ook niet goed voor de geestelijke gezondheid.

Wij doen bijna allemaal mee aan de race die wij onszelf en de maatschappij opleggen.

Aandacht voor menselijk contact

Hoe kan je dat verminderen. We kunnen stoppen met kopen, mobiele communicatie aan banden leggen of onbetaalbaar maken. En de volgende generatie zo opvoeden dat wij het normaal vinden dat we met z’n allen een stap terugdoen en meer tijd besteden aan echt menselijk contact.

Ook is het belangrijk om te zorgen dat de mensen in je eigen omgeving goed in hun vel zitten. Het besef kweken bij de jeugd dat ieder mens belangrijk is en dezelfde liefde en warmte nodig heeft die jij graag wil hebben.