Opeens positief nieuws voor sommige boeren

Van mijn familie van moeders kant is tot 1700 achterhaald dat die heeft geboerd, eerst in Duitsland en later in Groningen, in de tijd van het vervenen. En er zijn nog boeren in die familie. En op de Piloersemaborg heeft ook nog een voor voorvader dat beroep uitgeoefend. Dus enige boeren-DNA zou ik best kunnen hebben.

Op de lagere school had ik een vriendje die met zijn ouders uit Zeeland gevlucht was door de watersnood. Hij woonde in Roodehaan bij Engelbert en zijn vader was boer. Daar heb ik in de lagere schooltijd veel gespeeld en “gewerkt” en in een bedstee geslapen.

De ouders van mijn vriendje moesten er weg want de toenmalige vierbaansweg (A7) was dwars over hun land gepland. Dus jarenlang, totdat de wegen weer gewijzigd werden, zag ik de boerderij liggen als ik richting Hoogezand ging.

Dus de wereld van de boeren volg ik met meer dan gewone aandacht in de media.

Dan zie ik tot mijn verbazing dat de melkquota eraf gaan, met gevolg dat de boeren weer als een gek in de veestapel gaan investeren en met hulp van financiers (Rabobank) opnieuw overcapaciteit gaan creëren.

Dit geeft een lage melkprijs en dan zitten de melkboeren ook weer in de problemen. Waar ze zelf bij geweest zijn. De problemen van de CO2 vind ik niet direct aan hun gedrag te koppelen maar ze hebben er wel mee te maken.

De boeren hebben het zwaar en dat is ook te zien aan de protesten die regelmatig voorbij komen.

Belegger in landbouwgrond

Daarom werd ik blij van het bericht in het Financieel Dagblad deze week dat de ASR, die ik ken als verzekeraar, ook de grootste belegger in landbouwgrond blijkt te zijn. Deze belegger gaat de pacht verlagen als de pachters duurzamer gaan werken. Een prachtig initiatief waarvan ik hoop dat meer beleggers dat gaan doen.

Ik vind het een mooi plan om ook als verzekeraar echt mee te helpen om de duurzaamheid te verbeteren.